Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

2020/2021

 Školné činí 400,- měsíčně

Platí se převodem vždy na aktuální měsíc nezi 1.- 8. dnem,

je třeba tento termín řádně dodržovat!

 Účet školy 86-4170570207

Od školného jsou osvobozeni předškoláci a děti

s odkladem školní docházky (netýká se dětí mladších)

 

Platbu nelze slučovat se stravným!

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Odhlašování dětí: den předem do 13:30 hod. do sešitu v šatně,

v pondělí do 7:00 hod. u paní učitelky telefonicky.

 První den nemoci lze obědy odebrat do jídlonosičů.

Stravné bude hrazeno přes účet u KB   86 - 4170570207/ 0100,

a to do každého 8. v měsíci pod přiděleným VS.

Částky:  přesnídávka, oběd                672,- Kč

              přesnídávka, oběd, svačina  861,- Kč

 

Cena stravného:   Přesnídávka    9,-Kč

                             Oběd               23,-Kč

                             Svačina           9,-Kč

Patička stránky

KONTAKT