Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

2022/2023

 Školné činí 450,- měsíčně 

Platí se převodem vždy na aktuální měsíc nezi 1.- 8. dnem,

je třeba tento termín řádně dodržovat!

 Účet školy 86-4170570207

Od školného jsou osvobozeni předškoláci a děti

s odkladem školní docházky (netýká se dětí mladších)

 

Platbu nelze slučovat se stravným!

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Odhlašování dětí: den předem do 13:30 hod. do sešitu v šatně,

v pondělí do 7:00 hod. u paní kuchařky telefonicky a sms.

 První den nemoci lze obědy odebrat do jídlonosičů.

Stravné bude hrazeno přes účet u KB   86 - 4170570207/ 0100,

a to do každého 8. v měsíci pod přiděleným VS.

Vyúčtování stravy bude probíhat 2x/rok, tj.konec ledna, konec července.

Částky:  přesnídávka, oběd                777,- Kč

              přesnídávka, oběd, svačina  987,- Kč

 přesnídávka, oběd, svačina  1050,- Kč - děti, které dovrší 7 let

 

Cena stravného:   Přesnídávka    10,-Kč

                                                           Oběd                27,-Kč,  30 kč - děti 7 let

                             Svačina           10,-Kč

 

Cena jednoho obědu pro cizí strávníky je 80 kč.

 

Vložený dokument

Směrnice o úplatě pdf pdf 79 kB

Patička stránky

KONTAKT