Obsah stránky

ZNOVU VE ŠKOLCE

sobota, 25. květen 2020 // Články

.

Text // Administrátor


Znovu ve školce!

 

Pondělí 25.5. bylo opět ve školce veselo.

 

I když byly přípravy na znovuotevření náročné, vše se podařilo a poslední měsíc před prázdninami si užijeme.

Dnešní den byl ve znamení opakování pravidel soužití, která máme ve třídách a také seznamování s důslednějšími

hygienickými návyky, to vše probíhá formou hry a prožitku. Při příchodu dětí do tříd bylo vidět, že všem kamarádi i

prostředí školky chybělo. Povídali jsme si o zážitcích a nových věcech, které jsme se během toho, kdy byla školka

zavřená, naučili a prožili. V okolí školky, na dvorečku i na zahradě si děti všímaly, co vše se změnilo. V MŠ během

víkendu proběhla plošná dezinfekce celé školy. I přesto, že si musíme všichni si musíme zvykat na náročnějš

í provozní podmínky, věříme, že se nám podaří rychle vrátit do běžného života.

Děkujeme rodičům za vstřícnost a pochopení a celému kolektivu, který se podílel na přípravách

ke znovuotevření MŠ.

 

 

Za kolektiv mateřské školy

Radka Němcová

 

Patička stránky

KONTAKT