Obsah stránky

Zimní olympiáda

úterý, 26. leden 2021 // Články

.

Text // Administrátor


ZIMNÍ OLYMPIÁDA

ve školce

Na třetí lednový týden bylo naplánováno téma ,,zimní sporty“. Děti se naučily poznávat sportovní

potřeby, rozlišit oblečení na zimu a na léto, pojmenovat sporty na obrázcích, namalovat sportovce v

akci…

Olympijskou atmosféru jsme si vytvořili vyvěšenou vlajkou ČR, olympijskými kruhy, výrobou

pečených medailí z perníkového těsta a vše mohlo začít.

Sportovci proběhli všechny kontinenty s olympijskou pochodní a po zažehnutí ohně bylo sportovní

klání v naší třídě zahájeno.

Každý den děti soutěžily jako jednotlivci, potom i jako družstva. Házely ,,sněhovou“ koulí, lyžovaly,

bruslily, skákaly po ledových krách, vozily se vzájemně na bobech…

Děti během celého týdne tvořily výtvarné výrobky, vybarvovaly omalovánky, plnily pracovní listy

na téma olympiády, stříhaly olympijské kruhy.

Na konci týdne byly rozdány medaile a děti si užívaly vítězné pocity na stupních vítězů.

Naučily se spolupráci a souhře v družstvech, nahlas fandily a i prohru vzaly sportovně a bez slziček

:).

Patička stránky

KONTAKT