Obsah stránky

Zápis ukrajinských dětí 2022/2023

pátek, 08. červenec 2022 // Informace pro rodiče

.

Text // Administrátor


MATEŘSKÁ ŠKOLA VÁŽANY NAD LITAVOU, OKRES VYŠKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 

 

 

Zápis ukrajinských dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023

 

 

Zápis proběhne 13. července 2022 od 14:00 do 16:00 hod v ředitelně školy.

 

 

Hlásit se mohou děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo děti, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu. Tato skutečnost se prokazuje vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

 

K žádosti (která je ke stažení na stránkách školy) musí být předloženy k nahlédnutí následující doklady:

 

Doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce

Doložení místa pobytu dítěte

Potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování (netýká se dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání). Potvrzení od lékaře je součástí tiskopisu žádosti, který je ke stažení na stránkách školy v sekci Ke stažení

 

 

 

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy jsou stanovena takto:

 

1. Přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem na území Vážany nad Litavou, pro něž je předškolní vzdělávání povinné, tj. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku.

 

2. Dále budou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti s trvalým pobytem na území Vážany nad Litavou , a to podle věku od nejstaršího až do naplnění kapacity mateřské školy.

 

 

Předpokládaný počet přijímaných: 0 (vzhledem k již naplněné kapacitě MŠ)

Adresa školy: Vážany nad Litavou 98, 68401, Slavkov u Brna

Patička stránky

KONTAKT