Obsah stránky

Upozornění Coronavirus

neděle, 02. březen 2020 // Aktuality

Cor vir

Text // Administrátor


Vážení rodiče,

 

    vzhledem ke skutečnosti, že byl Coronavirus potvrzen i v

ČR, apelujeme na rodiče, aby se zvýšila hygiena zejména

při vstupu a pobytu v MŠ. Z naší strany se postaráme o to,

aby děti byly poučeny o řádném dodržování hygienických

návyků. Po určitou dobu, budou dětem k dispozici

desinfekční prostředky. Pokud by někdo z rodičů měl zájem,

může přispět škole desinf. prost., jako sponzorský dar.

 

      Jestliže se někdo vrátil z oblastí zasažených

coronavirem, dbejte pokynů ministerstva zdravotnictví

nebo krajské hygienické stanice, www.khsbrno.cz.

 

MŠ Vážany nad Litavou,

Ve Vážanech nad Litavou 2.3.2020

Patička stránky

KONTAKT