Obsah stránky

Slavnostní otevření zahrady MŠ

čtvrtek, 02. listopad 2023 // Články

Text // Administrátor


Slavnostní otevření zahrady MŠ

Obnova herní zahrady patřící k Mateřské škole Vážany nad Litavou začala v průběhu letních měsíců tohoto roku.

Obci se podařilo na její kompletní rekonstrukci získat dotaci od Nadace ČEZ ve výši 300.000,- Kč a ze sbírky od místních i okolních podnikatelů a dalších sympatizantů tohoto projektu ve výši 174.800,- Kč a tyto finance zajistily proměnu zastaralé hrací plochy na zahradu s novými herními prvky, které budou dětmi využívány k celoročním aktivitám. Terén a navržené prvky povzbudí děti k větší obratnosti a pohyblivosti.

Projekt taktéž zahrnoval odstranění nevhodných dřevin na zahradě a nevyhovujícího vybavení. Byly založeny nové travnaté plochy a provedena instalace tematických herních prvků.

 

Ve středu 25. 10. 2023 byla zahrada MŠ oficiálně představena veřejnosti. Slavnostní zahájení začalo v 11:00 hod., kdy byla přestřižena páska a děti se mohly rozeběhnout do zahrady a zkusit si nové herní sestavy pod dohledem svých pedagogů. Akce se také zúčastnila širší veřejnost, rodiče přítomných dětí a vedení obce.

 

Poděkování z úst starosty obce a ředitelky vz. mateřské školy mířilo ke všem, kteří se na tomto úspěšném projektu podíleli od jeho vzniku až po slavnostní otevření a předání našim dětem.

 

Všem zúčastněným velice děkujeme a našim dětem přejeme hodně zábavy na novém hřišti v zahradě!

 

Komentář: Eva Matušů, ředitelka MŠ, vz.


 

Patička stránky

KONTAKT