Obsah stránky

PROVOZ MŠ OD 12. 4. 2021

čtvrtek, 08. duben 2021 // Informace pro rodiče

.

Text // Administrátor


Rodiče, 

zde jsou základní informace k provozu MŠ od 12. 4. 2021.
 

Přehledně lze vše najít také na webu MŠMT na tomto odkaze: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

 

KTERÉ DĚTI MOHOU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NASTOUPIT?

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:


V mateřských školách

 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí

ZA JAKÝCH PODMÍNEK MOHOU DĚTI NASTOUPIT?

 1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19.

 2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního
  preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si
  provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále
  jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

 

TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení:

 • Od 12. 4. 2021 je školám uložena povinnost testovat děti 2x týdně Ag testy

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních.

 

ROUŠKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest stanovuje povinnost nošení roušek ve školách tak, že

 • v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

POZOR! Při příchodu do mateřské školy se dítě i rodič pohybují v roušce (dítě) nebo respirátoru (rodič)! Až po provedeném negativním testu může dítě roušku sejmout.

 

 

Patička stránky

KONTAKT