Obsah stránky

My tři králové jdeme k vám

pátek, 06. leden 2023 // Články

Text // Administrátor


Na dnešní svátek Tří králů jsme se ve školce připravovali celý týden. Četli jsme si příběhy o třech králích, naučili se písničku, malovali a vystřihovali jsme koruny.  

Dnes jsme se zpěvem a korunami na hlavách vydali na procházku po vesnici a zamířili do místního kostela. V kostele na nás čekal pan kostelník,Hofírek který nám nadšeně ukázal jesličky a vyprávěl příběhy z dávných dob, které se staly v Betlémě. Zároveň se ptal dětí, jestli znají nebo vědí nějaké příběhy či postavy, které figurují v oněch příbězích. Všichni jsme se dozvěděli, proč Ježíšek dostal zlato, kadidlo a myrhu.

Zlato je nejušlechtilejším kovem a symbolizuje bohatství a královskou důstojnost. Kadidlo, které nám pan kostelník ukázal, představuje Boha. Je to směs vonných dřevin a pryskyřic, semínek, kořenu a ušlechtilých květů. Myrha je šťáva vytékající ze stejnojmenného keře, která na vzduchu ztuhne ve žluté, červené či hnědé průhledné kousky o velikosti ořechů. Myrha se používala jako vonná balzamovací mast s léčebnými účinky a je symbolem smrtelnosti člověka a utrpení.

A co znamenají  jména tří králů? Kašpar je jméno orientálního původu a znamená „strážce pokladů“ Melichar je hebrejské jméno a znamená „můj král je světlo“ a Baltazar je jméno babylonského původu a znamená „ochraňuj můj život, králi“.   

Na závěr jako poděkování jsme panu kostelníkovi zazpívali písničku: „My tři králové jdeme k vám“ a těšíme se na další setkání.

Patička stránky

KONTAKT