Obsah stránky

Informace pro rodiče

středa, 01. září 2021 // Informace pro rodiče

.

Text // Administrátor


 

Informace pro rodiče

 

Své dítě, prosím, odhlašujte a přihlašujte den dopředu než bude Vaše dítě chybět

MŠ a nebo než nastoupí do MŠ. Odhlašuje se na tel. čísle 544/ 223 026 nebo

zapsáním do sešitu v chodbě Kuřátek, popřípadě u paní učitelky. 

Je nutné při návratu dítěte např. po nemoci vždy nahlásit v kuchyni, aby bylo počítáno

s porcí jídla.

V den nepřítomnosti dítětě odhlašte, prosím, dítě do 7 hod ráno. Oběd do jídlonosiče

v první den nemoci či nepřítomnosti dítěte je možné vyzvednou v čase 10:45 - 11:15

Výdej obědu mimo stanovený čas již nebude moci být vydán z hygienických a

časových důvodů. Je možnost si ráno přinést jídlonosič a oběd si vyzvednout i mimo

stanovený čas, ale za nezávadnost obědu již neručíme.

 

Stravné bude hrazeno formou trvalého příkazu na účet školní jídelny.

První platbu zašlete prosím až v září.

Číslo účtu 86-4170570207/0100 ,  v.s. byl každému přiřazen

Přiřazený variabilní symbol bude platný po celou dobu školní docházky dítěte.

 

Na konci  pololetí a školního roku bude vše řádně vyúčtováno a případné přeplatky budou vráceny na účet rodičů.

 

 

 

Patička stránky

KONTAKT