Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Naše mateřská škola se nachází ve středu obce Vážany nad Litavou. Budova ve které sídlí byla postavena v roce 1809 jako základní škola a v roce 1952  byla v přízemí zřízena také škola mateřská a později byly prostory upraveny pro jednotřídní mateřskou školu s celodenním provozem a školní jídelnu.

Po zrušení základní školy v roce 2015 byly menšími úpravami zrekonstruovány třídy v horním patře a mohla být navýšena kapacita a škola byla rozšířena o další třídu. Od roku 2015-16 je tedy naše mateřská škola dvoutřídní s celodenním provozem. Zapsáno a navštěvuje ji 39 dětí s věkovým složením od 2 do 6 let.

V přízemí budovy je vstupní hala s šatnou, dvě třídy, jídelna s kuchyní, hygienické zařízení,  převlékárna pro zaměstnance a pracovna pro ředitelku školy a vedoucí stravování. V patře pak lehárna, sociální zařízení, ředitelna po ZŠ a hospodářská místnost. V bývalé druhé třídě ZŠ je v součastné době umístěna knihovna a těchto prostor užívá i  umělecká škola ze Slavkova. Budova je tedy plně využita.

Prostory mateřské školy jsou upraveny pro bezpečný a pohodlný pobyt dětí splňují hygienické a technické normy platné pro provoz předškolního zařízení.

Třída „Motýlků a Berušek“ je vybavena novým nábytkem a odpočívárna novými lehátky. Na budově byla provedena výměna oken a vstupních dveří, do kterých byl pro zvýšení bezpečnosti dětí nainstalován zabezpečovací systém. V chodbě a hale položena nová dlažba.

Zahrada se nachází asi 50 metrů od budovy školy, je oplocená a zabezpečená. Je osazena vzrostlými stromy, které v letních měsících poskytují dostatečné množství stínu. K hrám mají děti k dispozici pískoviště, prolézačky „loď“, domeček „ maringotka“ a brouzdaliště. V budoucích letech bychom si přáli zahradu zmodernizovat a doplnit ji novými herními prvky. K budově ještě přináleží menší dvorek, který bychom také rádi zrekonstruovali a využívali ho pro hry dětí především v době méně příznivého počasí a v odpoledních hodinách. Chtěli bychom zde zřídit dráhu pro jízdu na koloběžkách, pro míčové hry, horolezeckou stěnu, pergolu s posezením a místem na kreslení.

Patička stránky