Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 

 

 

Cena stravného : Přesnídávka    7,-Kč

                             Oběd             19,-Kč

                             Svačina           7,-Kč

Odhlašování dětí : Den předem do 13,30 hod., v pondělí do 7,00 hod. u p.učitelky.První den nemoci lze obědy odebrat do jídlonosičů.

Změna placení stravného!!!

Stravné bude hrazeno přes účet u KB   86- 4170570207/ 0100 a to do každého 8. v měsíci pod přiděleným VS

Částky : přesnídávka, oběd - 572,- Kč

              přesnídávka, oběd, svačina - 726,- Kč

 

Patička stránky