Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Odhlašování dětí: den předem do 13,30 hod. do sešitu v šatně, v pondělí do 7,00 hod. u paní učitelky telefonicky. První den nemoci lze obědy odebrat do jídlonosičů.

Stravné bude hrazeno přes účet u KB   86 - 4170570207/ 0100,

a to do každého 8. v měsíci pod přiděleným VS.

Částky:  přesnídávka, oběd                572,- Kč

              přesnídávka, oběd, svačina  726,- Kč

 

Cena stravného:   Přesnídávka    7,-Kč

                             Oběd               19,-Kč

                             Svačina           7,-Kč

 

Patička stránky

KONTAKT