Obsah stránky

TŘI KRÁLOVÉ

~~My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štestí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.
Co ty, černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu?
A já černej vystupuju a Nový rok vám vinšuju.
A my taky vystupujem a Nový rok vám vinšujem!
…i my jsme letos vyšli „jako“ TŘI KRÁLOVÉ…….a při této příležitosti jsme se zastavili u nás v kostelíku
~~…..už tam na nás čekal pan Kundera, který nás přivítal – jak jinak než menší sladkostí ….