Obsah stránky

Rozhodnutí o přijetí

~~         Mateřská škola Vážany nad Litavou
      okres Vyškov, příspěvková organizace

 

POŘADÍ DĚTÍ (uvedených pod registračními čísly),
KTERÉ PODALY PROSTŘEDNICTVÍM ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2018 . PODLE DANÝCH KRITÉRIÍ BYLO ROZHODNUTO TAKTO:

• ŽÁDOSTI  č.1      bylo vyhověno
• ŽÁDOSTI  č.2      bylo vyhověno
• ŽÁDOSTI  č.3      bylo vyhověno
• ŽÁDOSTI  č.4      bylo vyhověno
• ŽÁDOSTI  č.5      bylo vyhověno
• ŽÁDOSTI  č.6      bylo vyhověno
• ŽÁDOSTI  č.7      bylo vyhověno
• ŽÁDOSTI  č.8      bylo vyhověno
• ŽÁDOSTI  č.9      bylo vyhověno
• ŽÁDOSTI č.10     bylo vyhověno
• ŽÁDOSTI č.11     bylo vyhověno
• ŽÁDOSTI č.12     bylo vyhověno

VE VÁŽANECH NAD LITAVOU DNE  11.5.2018   
           Babušíková Stanislava,ředitelka  MŠ

Rozhodnutí o přijetí bude k vyzvednutí a podpisu v MŠ od 21.5. do 23.5. 2018

Datum a čas: 11.05.2018 14:19
Napsal: Administrátor
Kategorie: Aktuality

Patička stránky