Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

~~

Kritéria přijímání dětí do MŠ Vážany nad Litavou
                 na školní rok 2019/2020


 Přijímání dětí do mateřské školy je v kompetenci ředitelky školy.
Je dána zákonem č,561/2004 Sb., školský zákon § 34 odst.3.Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte,jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu, bude ředitelka školy rozhodovat podle těchto kritérií:
Děti budou přijímány v tomto pořadí
- K předškolnímu vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ( 10 bodů)
- Děti k pravidelné celodenní docházce,které nejpozději k 31.8.2019 dosáhly věku 4 let    
 ( 5 bodů)
- Děti k pravidelné celodenní docházce,které nejpozději k 31.8.2019 dosáhly věku 3 let                       
       ( 4 body )
- Děti k pravidelné celodenní docházce,které nejpozději  k 31.12. 2019 dosáhnou věku 3 let
( 3 body )
- V případě sourozence, který již mateřskou školu navštěvuje,bude dalšímu přihlášenému sourozenci přičten 1 bod.
- Dětem s trvalým pobytem ve Vážanech nad Litavou budou přičteny 3 body
- Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti podle sociální situace v rodině. (posuzovat se budou jednotlivé případy individuelně)
Každá přihláška bude bodově ohodnocena, děti budou přijímány podle počtu dosažených bodů.
V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může ředitelka školy posuzovat jednotlivé žádosti individuálně.

Ve Vážanech nad Litavou  8.3.2019   

 

Patička stránky

KONTAKT