Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

~~

Kritéria přijímání dětí do MŠ Vážany nad Litavou
                 na školní rok 2019/2020


 Přijímání dětí do mateřské školy je v kompetenci ředitelky školy.
Je dána zákonem č,561/2004 Sb., školský zákon § 34 odst.3.Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte,jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu, bude ředitelka školy rozhodovat podle těchto kritérií:
Děti budou přijímány v tomto pořadí
- K předškolnímu vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ( 10 bodů)
- Děti k pravidelné celodenní docházce,které nejpozději k 31.8.2019 dosáhly věku 4 let    
 ( 5 bodů)
- Děti k pravidelné celodenní docházce,které nejpozději k 31.8.2019 dosáhly věku 3 let                       
       ( 4 body )
- Děti k pravidelné celodenní docházce,které nejpozději  k 31.12. 2019 dosáhnou věku 3 let
( 3 body )
- V případě sourozence, který již mateřskou školu navštěvuje,bude dalšímu přihlášenému sourozenci přičten 1 bod.
- Dětem s trvalým pobytem ve Vážanech nad Litavou budou přičteny 3 body
- Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti podle sociální situace v rodině. (posuzovat se budou jednotlivé případy individuelně)
Každá přihláška bude bodově ohodnocena, děti budou přijímány podle počtu dosažených bodů.
V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může ředitelka školy posuzovat jednotlivé žádosti individuálně.

Ve Vážanech nad Litavou  8.3.2019   

 

Důležité dokumenty

Název Soubor Velikost
Školní vzdělávací program pdf pdf 750 kB
Návrh rozpočtu2020-21 xlsx xlsx 16 kB
Přijímání dětí do MŠ KHS pdf pdf 582 kB
Rozpočet 2019 xlsx xlsx 16 kB
Školní řád docx docx 25 kB

Patička stránky