Obsah stránky

Upozornění z KHS Brno

~Upozornění pro veřejnost
epidemie infekční žloutenky - virové hepatitidy typu A
Upozorňujeme na pokračující epidemický výskyt infekční žloutenky v Jihomoravském
kraji. Nákaza se šíří kontaktem od osoby k osobě - při nedodržení základních
zásad hygieny rukou, tj. umytí po použití WC a před každým jídlem.
Od začátku roku 2016 ke dni 2. 9. 2016 bylo v Jihomoravském kraji evidováno
celkem 215 potvrzených případů (desetinásobný počet proti předchozím rokům).
Aktuálně přibývá 15 - 20 případů týdně, za poslední týden 25 nových případů.
Nejvíce případů je v městě Brně a jeho okolí (80%). Nejvíce nemocných je ve věku
20 - 44 let, avšak nákaza postihuje také osoby ostatních věkových kategorií.
Aktivity letního období, spojené s nedodržením hygieny rukou, mohou přispívat k
dalšímu šíření nákazy (pojídání venku neumytýma rukama, hromadné akce apod.).
Dodržování základních hygienických návyků je v prevenci přenosu zásadní:
 řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem vždy po použití WC
 řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem před každou konzumací jídla,
nápojů; je zcela nevhodné společné pití z jedné láhve (otírání hrdla láhve
rukou), ukusování z jedné svačiny, sdílení cigarety, vodní dýmky apod.
 rizikové je konzumování jídla na ulici, pokud si před tím nemůžeme umýt
ruce
 při pití nápojů z plechovek dochází ke kontaktu úst s povrchovým materiálem
– doporučujeme přelít nápoj do sklenice nebo použít čisté brčko
 řádné mytí rukou vždy po návratu domů z venkovního prostředí (výtahy,
kontejnery na odpad, hřiště, MHD apod.)
 důsledně dohlížet na dodržování hygieny rukou u dětí
 pro případ, kdy si nemůžeme ruce umýt je vhodné mít u sebe malé balení
dezinfekčního prostředku na ruce nebo jednorázové dezinfekční ubrousky
 v případě výskytu onemocnění v rodině či svých blízkých se řídit pokyny
Krajské hygienické stanice
Infekční žloutenka (virová hepatitida typu A) – základní informace
Jedná se o akutní virové onemocnění, postihující jaterní tkáň, infekce se šíří fekálně-orální cestou.
Virus vniká do těla ústy, z těla je vylučován stolicí, a to ještě před propuknutím onemocnění. První
příznaky onemocnění se objevují obvykle po 14 až 50 dnech od nákazy (tj. od průniku viru do
organismu). Onemocnění začíná náhle, s těmito příznaky:
 zvýšená teplota, bolesti svalů a kloubů
 nevolnost, nechutenství, zvracení
 zežloutnutí očního bělma, žluté zabarvení kůže - odtud název „žloutenka“; nemocný může mít
tmavší moč a světlou stolici (tyto typické příznaky však nemusí být přítomny vždy)
Diagnózu stanoví lékař na základě celkového vyšetření a krevních testů. Nemocný je izolován na
specializovaném infekčním oddělení.
Osoby, které byly v kontaktu s nemocným (rodina, spolupracovníci, spolužáci apod.), jsou pod
dohledem lékaře a epidemiologa po dobu 50 dnů a jsou vyloučeni z aktivit, které by mohly ohrozit
zdraví dalších osob – práce v potravinářství, lázně apod. Preventivně se lze proti nákaze nechat
naočkovat.
MUDr. Renata Ciupek
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
www.khsbrno.cz
Aktualizace 2. 9. 2016

Datum a čas: 06.09.2016 12:48
Napsal: Administrátor
Kategorie: Informace pro rodiče

Patička stránky