Obsah stránky

Předjaří

~~Na příchod JARA jsme se pečlivě připravovali, udělali jsme první jarní kytičky – sněženky – které kvetou hned vedle posledních zbytků sněhu.

Jak si bílá, něžná, sněženko má sněžná
kterak bych já byla jiná, než-li bílá,
když jsem se tak blízko sněhu včera narodila

~~ …..volali jsme sluníčko
Volám tě sluníčko, vyjdi aspoň maličko
vyjdi z mraků ven, zahřej chladnou zem.